میدان‌ الکتریکی و سلول بنیادی

بدن ما از حدودا صدهزار میلیارد سلول تشکیل شده است. درست مانند جامعه انسانی، این … ادامه خواندن میدان‌ الکتریکی و سلول بنیادی

نلمک، تراشه ایرانی تشخیص سلول‌های سرطانی

تراشه نانوالکترونیک براي تشخیص سلول‌های توموری گردشی در خون با نام NELMEC توسط محققان آزمایشگاه … ادامه خواندن نلمک، تراشه ایرانی تشخیص سلول‌های سرطانی