الکتروفیزیولوژی

به صفحه درس الكتروفيزيولوژي خوش آمديد

♦ اخبار درس 

با سلام، نمرات در پرتال وارد شده  و ریز نمرات در اینجا قابل مشاهده است. عزیزان برای مشاهده برگه خود و اعتراض به تصحیح یا نمره می توانند با هماهنگی قبلی در روزهای سه و چهارشنبه مراجعه نمایند (سه شنبه احتمالا بعد از ساعت ۱۸ خواهم بود و چهارشنبه احتمالا در بازه ای نزدیک ظهر) یا با ارسال پیام به 09038909146 در پیامرسان بله یا ایتا، تصویر برگه های خود و کلید را بخواهند. نمرات انشاا… در روزهای ۳۰ ام یا  ۳۱ ام قطعی می شوند. به نمایندگی از تیم تدریس از زحمات همه شما قدردانی می کنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق داریم.

مطابق وعده، مقاله ای حاوی مطلب در خصوص مدلسازی پمپ ها در بخش منابع درس قرار گرفت.

* تمرین سری ۹ بارگزاری گردید.+ بخش های امتیازی تمرین هشتم تا امتحان فرصت تحویل خواهند داشت.

مطلبی در خصوص پتانسیل القا شده بر غشای سلول تنها ( و نه در بافت متراکم) بارگزاری شد.

*** و این هم یک روایت موفقیت از دانشجویی مانند شما…

طرح درس نیمسال جاری برای بار چهارم اصلاح شد:‌از اینجا دریافت نمایند. این طرح حاوی تاریخ دسترسی به تمرینات و نیز مواعد آزمونک های درس (جایگزین میان ترم) می باشد. دقت فرمایید که تمرین ۳ هم تغییر یافته  و سوالاتی به آن اضافه شده است.

*فیلم جدید روی سایت نهاده شد

* حل سوالات تفکر یک توسط تدریسیار محترم اینجاست.

تدریس یار درس سرکار خانم مهندس هاشمی هستند.  nasrin.hashemie(-at-)gmail.com


قواعد درس

اطلاعات مربوط به ارزشیابی درس در پرتال آموزشی، در بخش طرح درس قابل مشاهده است.

در کلاس درس، اصول بیان شده و پایه‌ها گذاشته می‌شود. حرکت اصلی به دست شماست فقط با خواندن کتاب و مطالعه منابع درس (که در همین صفحه سایت قرار می‌گیرد) صورت می‌گیرد. به ازای هر جلسه، اغلب دانشجویان حدود یک و نیم ساعت را صرف مطالعه کتاب می‌کنند.

در این درس دو نوع تمرین داریم:‌

تمرین روز: تمرینی که همان روز داده می‌شود و بایستی تا پایان روز در یک صفحه به استاد یا استاد حل تمرین داده شود.

تمرین‌های هفتگی: اگرچه گاهی تحویل همه شماره سوال‌های ارائه شده برای یک سری تمرین الزامی نبوده و حل با انتخاب دانشجویان است،حل سوالات بیشتر دارای امتیاز افزوده است. در خصوص زمان تحویل تمرینات قاعده کلاس ما به این صورت خواهد بود: هر تمرین معمولاً تا  دو هفته بعد از بارگزاری در سایت مهلت دارد. تمریناتی که در هفت روزاول تحویل داده شوند، از ۲۰ درصد افزایش نمره برخوردار خواهند بود. برای تمریناتی که تا موعد درهفته دوم تحویل داده شوند سطح نمره کامل در نظر گرفته می‌شود. تمریناتی که پس از دوشنبه  تا زمان حل در کلاس تدریس یار به تدریس‌یار محترم تحویل داده می‌شوند با ۲۰ درصد کسر نمره پذیرفته می‌شوند. پس از حل تمرین در صورت تشکیل کلاس حل تمرین، تمرین پذیرفته نخواهد شد.

کتاب مرجع درس:

R. Barr, R. Plonsey, “Bioelectricity, A Quantitative Approach”, Springer Verlag. (  مرجع اصلی)

R. Plonsey, J. Malmivuo, “Bioelectromagnetism”, http://www.bem.fi/book/

مبانی علمی انرژی درمانی- از اُشمن


♦ منابع افزوده

فیلم های پخش شده در کلاس: فرایندهای حیاتی درون سلول،  و مایتوکندریا. (لینک آپارات)

فیلم کوتاه سلولی (دانلود)  +  فیلم بلند سلولی (دانلود)

مطالعه (۱): مختصات استوانه‌ای و کروی : مطالب مفیدی در سایت رشد وجود دارد .همچنین خلاصه‌ای از معرفی این دستگاه‌ها و المان‌گیری در این متن قابل مطالعه است. اگر می‌خواهید تصاویر جمع وجوری از المان‌ها داشته باشید این دوصفحه هم مفید است

مطالعه: خلاصه درس فیزیک الکتریسیته برای محاسبه میدان الکتریکی از روی قاعده تراوش در این برگه قابل مطالعه است.

فیلم: مراحل رشد جنین در بارداری (aparat.com)

نمودار بخش شناخته شده از مسیرهای اثر کلسیم بر رفتار سلول خونی قرمز انسان.

یک مقاله مربوط به مدل پمپ سدیم-پتاسیم اینجاست.

درباره سازوکار انتخابگری کانال سدیم و پتاسیم : به خصوص آن چه عجیب است آن است که کانال پتاسیم، سدیم را که یونی با شعاع یونی کوچکتر است (جدول تناوبی را به یاد دارید؟) عبور نمی دهد و این به پدیده های آبپوشی هم مربوط دانسته شده است.  مقاله ای که این مساله را بحث می کند اینجاست.

فایل‌های ارائه دروس (پرده نما)برای جلسات اخیر: مدل کانال های سدیم و پتاسیم، S13 ،S14 ،S15

* در مبحث مدل هاجکین و هاکسلی اشاره شد که رفتار نمایی مرتبه اول n برای آن که بتواند بر نتایج تجربی انطباق منحنی داده شود بایستی به توان چهار برسد. کد زیر در متلب می تواند این را به ما نشان دهد:

t=0:0.01:5;
n=1-exp(-t);
figure(1);
subplot(2,2,1);plot(t,n.^1);title (‘n(t)’)
subplot(2,2,2);plot(t,n.^2);title (‘n(t)^2’)
subplot(2,2,3);plot(t,n.^3);title (‘n(t)^3’)
subplot(2,2,4);plot(t,n.^4);title (‘n(t)^4’)

فایل پرده نمای مباحث اخیر:

S13 S14 S15 S23 S19

مقاله تحلیل اختلاف پتانسیل غشایی برای سلول تنها: در این مقاله بر خلاف درس ما که یک سلول را با حضور سلول‌های دیگر در اطرافش در نظر گرفتیم (مانند بافت متراکم) یک تک سلول کروی در فضای بی انتهایی از الکترولیت خارج سلولی فرض شده و با اعمال یک میدان الکتریکی در این محیط، پتانسیل القا شده در غشا به روش تحلیلی (حل معادله لاپلاس) حساب شده است.

مقاله حاوی یک پیشنهاد برای یک مدل کلی از پمپ‌ها اینجاست. البته پمپ ها در حالت کلی مدل های بسیار متنوعی دارند و این تنها یک نمونه است.


تمرین تفکر

تمرین فکر اول: 8 سوال به انتخاب شما از میان سوالات مقابل:2،3، 9، 13 الی 16 (این چهار سوال ترجیحا با هم حل شوند)،21، 26(همراه با شرح علت از نظر شما)، 29، 30، 33، 35، از کتاب مرجع اصلی، مندرج در بخش 13.2 کتاب از ص 397. دقت نمایید که کتب مرجع در سامانه کورسز موجود هستند. موعد تحویل:طبق طرح درس

تمرین فکر دوم: لطفا این برگه را بارگیری نمایید.

تمرین فکر سوم:‌ از بخش 13.4 کتاب:  1,3,5,14,18,19,20,28,41-و از بخش 13.5 کتاب:1,2h,3af,7a,8,11a,12,13,(14),15

تمرین فکر چهارم: شبیه سازی مقابل: این فایل توضیحات شبیه سازی را دارد. این فایل هم مدلی برای کانال کلسیم ارائه می کند. دقت نمایید که اگرچه در فایل توصیه شده است از مدل GHK استفاده نمایید، توصیه من آن است که از مدل های HH استفاده نمایید. استفاده از مدل GHK را تنها برای کلسیم صورت دهید که در قسمت ب مد نظر است. قسمت ب در شبیه سازی امتیازی است ولی انجام الف الزامی است. بخش دیگر شبیه سازی ها مربوط به شبیه سازی یک رفتار خاص ولتاژ غشا یا همان پتانسیل عمل در آکسون سلول های عصبی است. در این حالت از وجود حتی اندک کانال کلسیم روی اکسون و از تغییرات غلظت ها نیز چشم پوشی می‌گردد. بر مبنای مدل های کانال سدیم و پتاسیم کتاب درسی و با استفاده از کد آسان‌تری که برای این حالت می نویسید، به سوالات این برگه پاسخ دهید. با پاسخ دادن به سوالات ۲۲ تا ۲۷ یا  سوالات ۵۲ تا ۶۰ از بخش ۱۳.۵ بر مبنای کدی که نوشته اید، می توانید امتیازات افزوده‌ای در نمره این تمرین بگیرید.

تمرین فکر پنجم: از بخش ۱۳.۶ کتاب سوالات ۳،۴،۵،۱۵ – موعد تحویل طبق طرح درس.

تمرین فکر ششم (مباحث دینامیک غیرخطی): (این تمرین امتیازی است و تحویل آن تا زمان اعلام شده از سوی تدریسیار محترم -حتی تا پایان ترم امکان پذیر است): فایل اینجاست.

تمرین هفتم:‌ نکته: لطفا برای همه سوالات توضیحاتی را که کتاب در فصل 13.7 برای آن دسته سوال می دهد مطالعه فرمایید. 5،6 و13، 16، 17، 19، 25، 31، 32، 35، 37، 39. تحویل فقط 8 سوال از این 12 سوال الزامی است و باقی مواردامتیازی است (به انتخاب شما).  سوال 40 و 41 به صورت امتیازی قابل ارائه است و مجموع نمره آن دو به تنهایی معادل حل یک سری تمرین کامل است.

تمرین هشتم:‌ از فصل ۱۳.۱۲ کتاب مرجع:‌ سوالات ۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۱-۱۰-۹. تمرین افزوده امتیازی:‌ از فصل ۱۳.۱۲ سوالات طراحی الکترودگذاری سرآستینی (کاف):‌۱۹ تا ۲۲.

تمرین نهم: این فایل را مشاهده نمایید: HW9 (Fa)