پدیده های بیوالکتریک 1-1400

سلام! به سایت درس پدیده‌های الکتریکی زیستی خوش آمدید.

دانشجویان این درس در این صفحه به منابع، تمرینات و اخبار فوری این درس دسترسی دارند.


اخبار:

  • دوستان می توانند ریز نمرات خود را در اینجا ببینند. 
  • دوستان گرامی،  کلید پایان ترم در قالب سه صفحه (ص1، ص2 ، ص3) اینجاست. دوستان می توانند برگه های میان ترم و پایان ترم خود را در کورسز به همراه نمره دهی مشاهده و نقدهای خود را حداکثر تا 6 بهمن ارسال نمایند. 
  • دوستان عزیز،  تمرین سری 8 (آخرین سری) بارگزاری شده است. همچنین محتواهای جدیدی برای مطالعات افزوده در این صفحه افزوده شده است. موعد تحویل تمرین 8 با یک تمدید نسبت به برنامه اولیه در نظر گرفته شده است. 
  • کلید میان ترم اینجاست. برگه بینی در سامانه کورسز امکان پذیر است. دوستان یک هفته برای ارسال نقدهای خود فرصت دارند.

** لینک فیلم مراحل رشد جنین  در بخش منابع درس در همین صفحه گذاشته شده است. وعده کرده بودم فیلم دیگری به نام امیرو و سازدهنی را بگذارم که نشان می دهد این انسان چگونه ممکن است عظمت خود را فراموش کند و اسیر ابزار خودساخته اش شود. این فیلم کوچک اینجاست

** پروژه عمومی درس و نیز تمرین فکر دوم روی سایت قرار گرفت.

** تدریسیار درس سرکار خانم مهندس هاشمی هستند. دوستان از این پس تمرینات روز و هفته را برای ایشان ارسال نمایند.

** طرح درس را از اينجا دريافت نماييد. اين طرح درس نشان مي دهد در هر هفته چه مطالبي ارائه مي شود و زمان ظاهر شدن و تحويل تمرينات چيست .

* كتاب مرجع درس روي سامانه يادگيري الكترونيكي (courses) درس قرار گرفت.

** فیلم های سلولی روی سایت قرار گرفت- به بخش منابع افزوده در همین صفحه مراجعه نمایید.


قواعد درس:

اطلاعات مربوط به ارزشیابی درس در پرتال آموزشی، در بخش طرح درس قابل مشاهده است. اما طرح کلی درس به تفکیک هفته ها شامل موعد تمرینات اینجاست.

در کلاس درس، اصول بیان شده و پایه‌ها گذاشته می‌شود. حرکت اصلی به دست شماست فقط با خواندن کتاب و مطالعه منابع درس (که در همین صفحه سایت قرار می‌گیرد) صورت می‌گیرد. به ازای هر جلسه، اغلب دانشجویان حدود یک و نیم ساعت را صرف مطالعه کتاب می‌کنند.

در این درس دو نوع تمرین داریم:‌

تمرین روز: تمرینی که همان روز داده می‌شود و بایستی تا پایان روز در یک صفحه به استاد یا استاد حل تمرین داده شود.

تمرین‌های هفتگی: اگرچه گاهی تحویل همه شماره سوال‌های ارائه شده برای یک سری تمرین الزامی نبوده و حل با انتخاب دانشجویان است،حل سوالات بیشتر دارای امتیاز افزوده است. در خصوص زمان تحویل تمرینات قاعده کلاس ما به این صورت خواهد بود: هر تمرین معمولاً تا  دو هفته بعد از بارگزاری در سایت مهلت دارد. تمریناتی که در هفت روزاول تحویل داده شوند، از ۲۰ درصد افزایش نمره برخوردار خواهند بود. برای تمریناتی که تا موعد درهفته دوم تحویل داده شوند سطح نمره کامل در نظر گرفته می‌شود. تمریناتی که پس از دوشنبه  تا زمان حل در کلاس تدریس یار به تدریس‌یار محترم تحویل داده می‌شوند با ۲۰ درصد کسر نمره پذیرفته می‌شوند. پس از حل تمرین در صورت تشکیل کلاس حل تمرین، تمرین پذیرفته نخواهد شد.

کتاب مرجع درس:

R. Barr, R. Plonsey, “Bioelectricity, A Quantitative Approach”, Springer Verlag. (  مرجع اصلی)

R. Plonsey, J. Malmivuo, “Bioelectromagnetism”, http://www.bem.fi/book/

مبانی علمی انرژی درمانی- از اُشمن


منابع افزوده:

فیلم های پخش شده در کلاس: فرایندهای حیاتی درون سلول،  و مایتوکندریا. (لینک آپارات)

فیلم کوتاه سلولی (دانلود)  +  فیلم بلند سلولی (دانلود)

دوستانی که فکر می کنند روی مباحث مربوط به مختصات کروی و استوانه ای نیاز به مرور سریعی دارند موارد زیر را مشاهده نمایند. البته این مباحث در جریان اصلی درس مورد نیاز نخواهد بود ولی از آن جا که در فصل حاضر مورد استفاده هستند مطالعه توصیه می شود:

مطالعه (۱): مختصات استوانه‌ای و کروی : مطالب مفیدی در سایت رشد وجود دارد .همچنین خلاصه‌ای از معرفی این دستگاه‌ها و المان‌گیری در این متن قابل مطالعه است. اگر می‌خواهید تصاویر جمع وجوری از المان‌ها داشته باشید این دوصفحه هم مفید است

مطالعه(۲): خلاصه درس فیزیک الکتریسیته برای محاسبه میدان الکتریکی از روی قاعده تراوش در این برگه قابل مطالعه است

* در مبحث مدل هاجکین و هاکسلی اشاره شد که رفتار نمایی مرتبه اول n برای آن که بتواند بر نتایج تجربی انطباق منحنی داده شود بایستی به توان چهار برسد. کد زیر در متلب می تواند این را به ما نشان دهد:

t=0:0.01:5;
n=1-exp(-t);
figure(1);
subplot(2,2,1);plot(t,n.^1);title (‘n(t)’)
subplot(2,2,2);plot(t,n.^2);title (‘n(t)^2’)
subplot(2,2,3);plot(t,n.^3);title (‘n(t)^3’)
subplot(2,2,4);plot(t,n.^4);title (‘n(t)^4’)

نمودار بخش شناخته شده از مسیرهای اثر کلسیم بر رفتار سلول خونی قرمز انسان.

مراحل رشد جنین در بارداری (aparat.com)

فایل های پرده نمای جلسات تدریس شده تا کنون:  (نام فایل ها در زیر آمده است- با کلیک روی هر یک می توانید بارگیری نمایید.)

Modeling Reception Modeling_Basics Modeling_Transmission S6-8 S11 S12 S12_2 S13 S14 S15 S17

یک مقاله مربوط به مدل پمپ سدیم-پتاسیم اینجاست. درباره سازوکار انتخابگری کانال سدیم و پتاسیم سوال داشتند. به خصوص آن چه عجیب است آن است که کانال پتاسیم، سدیم را که یونی با شعاع یونی کوچکتر است (جدول تناوبی را به یاد دارید؟) عبور نمی دهد و این به پدیده های آبپوشی هم مربوط دانسته شده است.  مقاله ای که این مساله را بحث می کند اینجاست.

ایل های پرده نمای جلسات تدریس شده بعد از میان ترم:

S19 S23 فعالیت قلب

ایده پردازی برای تشخیص و درمان کرونا:

مقاله مربوط به روش ورود ویروس

مقاله مربوط به کانال یونی ویروس♦ پروژه درس:

شرح پروژه عمومی درس را از اینجا دریافت نمایید.


♦ تمرین: 

تمرین فکر ۱ – موعد تحویل: بیست و يكم مهرماه.

تمرین فکر دوم: از کتاب مرجع اصلی، سوالات فصل سوم (بخش 13.3 در صفحه 406) 16 الی 22، 23 الی 26، 42 و 45، 51. (سوال ات 52 تا 55 به صورت امتیازی). همچنین سوال آخر (هشتم) از این برگه.

تمرین فکر سوم: از سوالات انتهای کتاب (از ص 417) سوالات 1 و4 و5 و 41 و 42 و 43. در خصوص سوالات 1تا 5 دقت نمایید که از جدول 4.1 در متن کتاب استفاده شود. + سوالات پنجم و ششم از این برگه:  تمرین فکر ۳

تمرین فکر چهارم:  نمودار  مسیرهای اثر کلسیم بر رفتار سلول خونی قرمز انسان را که در بخش منابع درس بارگزاری شده مشاهده نمایید و بگویید به ازای چه میزان تغیر غلطت کلسیم در درون سلول باید منتطر گشوده شدن کانال های پتاسیمی وابسته به کلسیم باشیم؟ باز شدن این کانال ولتاژ غشا را در چه جهتی تغییر می دهد؟ (مثبت/منفی) +سوالات دیگری که در ادامه بارگزاری می گردد: تمرین فکر ۴- بخش نظری- (حل سوالات 4 و 6 و 9 الزامی نیست). موعد تحویل: طبق طرح درس |  تمرین فکر ۴- بخش رایانه‌ای(حل سوال 2 الزامی نیست)-موعد تحویل: طبق طرح درس| بخش منابع درس مشاهده شود.

تمرین فکر ۵ – موعد تحویل: 10 آذرماه.

تمرین فکر ۶ :  فقظ بخش مربوط به فصل هشتم از این مجموعه یعنی سوالات 7 تا 15 (سوالات  8 و 15 امتیازی هستند سوالات 22 -25-29-31 از تمرینات فصل هشتم در انتهای کتاب مرجع نیز به عنوان سوالات امتیازی در نظر گرفته می شوند. ) موعد تحویل 17 آذرماه .

تمرین فکر 7 :  بخش مربوط به فصل هفتم از این مجموعه (کلیک روی عبارت تمرین فکر)- سوال 6 امتیازی است.  موعد تحویل: اول دی ماه.

تمرین فکر سری 8 : موعد تحویل: 20 دی ماه