گیرندگی مغناطیسی در پرندگان و ناوبری آنان (Magnetoreception)

نام نویسنده:سینا امیررجب تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:bird_navigation حیوان ها در زندگی روزمره … ادامه خواندن گیرندگی مغناطیسی در پرندگان و ناوبری آنان (Magnetoreception)

مدلسازی خطوط واقعی تر جریان ناشی از یک پمپ تراغشایی

نام نویسنده:سید علی میرخرازی تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:report سوال: خطوط میدان الکتریکی … ادامه خواندن مدلسازی خطوط واقعی تر جریان ناشی از یک پمپ تراغشایی

طراحی اولیه ی یک سامانه تمرکز میدان روی بدن به وسیله آرایه آنتنی

نام نویسنده:مینا سلیمان تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:bioelectromagnetics-report موضوع پروژه ایجاد طراحی اولیه … ادامه خواندن طراحی اولیه ی یک سامانه تمرکز میدان روی بدن به وسیله آرایه آنتنی

مدلسازي جذب حرارت بافتی و سیگنال دریافتی در سناریوي انتقال توان بیسیم از یک سیم پیچ بیرونی به سیم پیچ مستقر در درون بدن

نام نویسنده:سیما قندي تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:final report صورت مسأله هدف اصلی … ادامه خواندن مدلسازي جذب حرارت بافتی و سیگنال دریافتی در سناریوي انتقال توان بیسیم از یک سیم پیچ بیرونی به سیم پیچ مستقر در درون بدن

اثر میدان الکتریکي و مغناطیسي بر میگرن بر اساس یکي از سازوکارهای موثر بر اجزای دخیل در میگرن

نام نویسنده:عطیه بیانی تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:atiyeh-bayani-93133090 میگرن به صورت سردردهای متوسط … ادامه خواندن اثر میدان الکتریکي و مغناطیسي بر میگرن بر اساس یکي از سازوکارهای موثر بر اجزای دخیل در میگرن

مسیرهای انتقال درد

نام نویسنده:محمدرضا خداشناس تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش: tdcspain-pathways در اینجا قصد داریم ابتدا … ادامه خواندن مسیرهای انتقال درد

مروری بر بیماری سرطان، روش های درمانی بیوالکترومغناطیسی و مدلسازی آن

نام نویسنده:زینب آرام تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:bioelectromag-report-zainabaram سرطان: سرطان یعنی رشد ، … ادامه خواندن مروری بر بیماری سرطان، روش های درمانی بیوالکترومغناطیسی و مدلسازی آن