گیرندگی مغناطیسی در پرندگان و ناوبری آنان (Magnetoreception)

نام نویسنده:سینا امیررجب تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:bird_navigation حیوان ها در زندگی روزمره … ادامه خواندن گیرندگی مغناطیسی در پرندگان و ناوبری آنان (Magnetoreception)

اثر میدان الکتریکي و مغناطیسي بر میگرن بر اساس یکي از سازوکارهای موثر بر اجزای دخیل در میگرن

نام نویسنده:عطیه بیانی تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:atiyeh-bayani-93133090 میگرن به صورت سردردهای متوسط … ادامه خواندن اثر میدان الکتریکي و مغناطیسي بر میگرن بر اساس یکي از سازوکارهای موثر بر اجزای دخیل در میگرن

مروری بر بیماری سرطان، روش های درمانی بیوالکترومغناطیسی و مدلسازی آن

نام نویسنده:زینب آرام تاریخ انتشار:بهمن 1395 دریافت فایل کامل گزارش:bioelectromag-report-zainabaram سرطان: سرطان یعنی رشد ، … ادامه خواندن مروری بر بیماری سرطان، روش های درمانی بیوالکترومغناطیسی و مدلسازی آن