نلمک، تراشه ایرانی تشخیص سلول‌های سرطانی

تراشه نانوالکترونیک براي تشخیص سلول‌های توموری گردشی در خون با نام NELMEC توسط محققان آزمایشگاه … ادامه خواندن نلمک، تراشه ایرانی تشخیص سلول‌های سرطانی