میدان‌ الکتریکی و سلول بنیادی

بدن ما از حدودا صدهزار میلیارد سلول تشکیل شده است. درست مانند جامعه انسانی، این … ادامه خواندن میدان‌ الکتریکی و سلول بنیادی

نفوذسنجی محاسباتی در تراهرتز

یک ساختار محاسباتی جدید همکاران ما در این طرح: الیور اشپاثمان، مارتین زانگ، یواخیم اشترکرت،‌فلکرت … ادامه خواندن نفوذسنجی محاسباتی در تراهرتز

فانتوم پهن‌باند پوست

فانتوم‌ها مواد مصنوعی هستند که خواص ماکروسکوپی الکتریکی بافت را تقلید می‌کنند. چنین موادی در … ادامه خواندن فانتوم پهن‌باند پوست

استاندارد تشعشع امن در تراهرتز

تخمین نظری حدود مجاز تشعشع در تراهرتز بر اساس ملاحظات ریزحرارتی استانداردهای حفاظت تشعشعی در … ادامه خواندن استاندارد تشعشع امن در تراهرتز