مدل بدن انسان

مدل بدن انسان این مدل مبتنی بر واکسل توسط محققین آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس دانشگاه تهران در … ادامه خواندن مدل بدن انسان

موجان: موجتاب انکوباتوری

در آزمایش‌های سلولی بیوالکترومغناطیس یک چالش قدیمی آن است که اعمال میدان الکتریکی و مشاهده … ادامه خواندن موجان: موجتاب انکوباتوری

پژواک: موجتاب باند تلفن همراه

موجتاب موجبری دوقطبشی (۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز) این موجتاب موجبری فرکانس بالا با نقش آفرینی … ادامه خواندن پژواک: موجتاب باند تلفن همراه