مدل بدن انسان

مدل بدن انسان این مدل مبتنی بر واکسل توسط محققین آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس دانشگاه تهران در … ادامه خواندن مدل بدن انسان

درسنامه های بسیار کوتاه در بیوالکترومغناطیس

part1 <br /> part 2 <br /> part 3 <br /> part ​ 4 <br … ادامه خواندن درسنامه های بسیار کوتاه در بیوالکترومغناطیس