عنوان: کتاب درسی تحریک مغزی و نورومدولاسیون

ویراستار: اچ. نوتکوا، دی. راشه

دسته: میدان‌های درونزاد و برونزاد، مقیاس سلولی

سطح: پیشرفته

نقد کتاب:

این کتاب برای مهندسین بیوالکتریک پژوهشگران بالینی و سایر محققینی توصیه می‌شود که می‌خواهند در حوزه تحریک مغزی و علوم اعصاب کار کنند. به نظر می‌رسد این روش‌ها می توانند در برخی از مداخلات پزشکی مفید واقع شوند. این کتاب به توصیف روش‌هایی  می‌پردازد که برای مدولاسیون عصبی (چه تهاجمی و چه غیر تهاجمی) قابل پیاده‌سازی هستند. بخش اول کتاب مروری بر ساختارهای عصبی درگیر در تحریک و مدولاسیون عصبی و نیز انعطاف‌پذیری عصبی می‌پردازد.  استفاده بالینی از این ابزار نیز در فصول بعدی کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد نقطه قوت این کتاب، تدارک یک مرور نسبتا جامع از تحریک عصبی است و به نظر می‌رسد در آن کوشیده شده طیفی از دیدگاه‌ها، از دست‌اندرکاران بالینی تا مهندسان در یک کتاب عرضه شود.