فانتوم پهن‌باند پوست

فانتوم‌ها مواد مصنوعی هستند که خواص ماکروسکوپی الکتریکی بافت را تقلید می‌کنند. چنین موادی در آزمایش‌های بیوالکترومغناطیس گاهی به عنوان جایگزین بافت واقعی به کار می‌آیند. نظر به تحقیقات حوزه ادوات مخابراتی قابل پوشیدن، ما فانتومی را برای پوست و برخی از بافت‌های بدن در باند امواج مایکرویو و امواج میلی‌متری طراحی کرده‌ایم که در باند وسیعی از فرکانس‌ها با خواص بافت‌های واقعی سازگار است. جزئیات این کار در مقاله ما قابل مطالعه است:

Reza Aminzadeh, M. Saviz, A.A. Shishegar, Theoretical and experimental broadband tissue-equivalent phantoms at microwave and millimetre-wave frequencies, Electronics Letters, April 2014.

Abstract: Several phantoms have been fabricated for reflection measurements from the human tissues in the range of 26.5–40 GHz. For the first time anovel composition is introduced for fabrication of low-cost simple tissue-equivalent phantoms. The effective medium theory is applied to estimate the dielectric properties of phantoms and the results are verified by dielectric properties measurement on proposed phantoms. It is shown that mixing theory can estimate the dielectric properties of phantoms with minimum error therefore no additional experimental work is required to obtain the amount of the ingredients.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *