مقدمه‌ای پایه‌ای بر بیوالکترومغناطیس

نویسنده: سی. دورنی، سال ۲۰۰۶

دسته‌بندی: بیوالکترومغناطیس بافتی، کلّی

سطح: مقدماتی

نقد کتاب: این کتاب شامل مروری بر الکترومغناطیس شبه ساکن در حضور ماده، نفوذسنجی و توزیع نرخ جذب در مدل‌های بدن، روش‌های محاسباتی است. کتاب همچنین شامل آموزش مقدماتی الکترومغناطیس فرکانس بالاست. از ریاضیات جز به ندرت استفاده نشده است و کتاب مناسب کسانی نوشته شده است که با نظریه الکترومغناطیس آشنایی قبلی ندارند. یکی از مزایای این کتاب در ترسیم مصوّر نفوذ میدان به درون اجسام رسانا و عایق است که چارچوبی برای درک  نحوه توزیع میدان‌ها در محیط ناهمگن بافت فراهم می‌کند.

(نقد توسط: مهرداد ساویز، بهمن ۱۳۹۴)