موجان: موجتاب انکوباتوری

در آزمایش‌های سلولی بیوالکترومغناطیس یک چالش قدیمی آن است که اعمال میدان الکتریکی و مشاهده همزمان رفتار سلولی با میکروسکوپ اغلب در خارج از انکوباتور صورت می‌گیرد در حالی که شرایط حیات سلول‌ها در انکوباتور CO2 برقرار می‌گردد. برقراری شرایط حیات سلولی در زیر میکروسکوپ توسط وسیله‌ای به نام مینی انکوباتور برقرار می گردد.

 پروژه موجان به طراحی و ساخت یک موجتاب کارگذاشته شده در قلب یک مینی انکوباتور با قابلیت مشاهده همزمان نمونه‌های زیستی، به‌وسیله میکروسکوپ می‌پردازد. به‌وسیله این موجتاب می‌توان به بررسی اثرات میدان‌ها بر نمونه‌‌های سلولی پرداخت و تأثیرات آن را بر نمونه‌ها به‌صورت همزمان و در طولانی مدت (چند روز و بیشتر) مشاهده نمود. فرکانس مورد نظر برای این موجتاب، فرکانس‌های بسیار کم (DC) تا حدود ۱۰۰هرتز می‌باشد. برای اعمال میدان الکتریکی از الکترودهای قرارگرفته شده درون محیط کشت سلولی و برای اعمال میدان مغناطیسی از مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها در اطراف موجتاب استفاده می‌شود. چگونگی شکل و جهت میدان اعمال‌شده به سلول‌ها از طریق انتخاب مناسب ولتاژ و جریان الکترودها و سیم‌پیچ‌ها قابل تنظیم می‌باشد. کنترل دمای نمونه و تأمین شرایط محیطی نمونه زیستی از طریق مینی انکوباتوری که سازگار با موجتابی طراحی‌ شده است، انجام می‌شود. نحوه طراحی ساختار و نتایج شبیه‌سازی و آزمایشات انجام شده ارائه‌ شده است. در تست سلولی انجام ‌شده به مدت سه روز، سلول­ها زنده مانده و شرایط زندگی آنها تامین شده است. موجتاب میدان الکتریکی و مغناطیسی یکنواختی را در شعاع mm1.9 از مرکز محیط کشت سلولی با محدوده خطای مجاز تعیین شده، ایجاد می‌نماید.

پروژه موجان توسط ثبت اختراع حفاظت می شود و با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ساخته شده است. موجان که با نقش آفرینی مهندس فرهاد علیزاده جان گرفت دارای یک آرایه الکترود و یک آرایه سیم پیچ برای تحریک دلخواه الکتریکی و مغناطیسی است. برآورد میدان‌های درونی دستگاه به وسیله شبیه سازی‌های میدانی صورت می‌گیرد (مانند شکل زیر).

انشاا… مقالات مربوط به این پروژه به زودی منتشر می‌گردند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *