پژواک: موجتاب باند تلفن همراه

موجتاب موجبری دوقطبشی (۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز)

این موجتاب موجبری فرکانس بالا با نقش آفرینی یک تیم سه نفره از دانشجویان کارشناسی برای تابش‌دهی محلول‌های زیستی با امواجی مشابه امواج تلفن همراه GSM طراحی شده است و از مزایای آن امکان کنترل دما و حفاظت نمونه در برابر تابش‌های فرکانس‌بالای بیرونی است.

More details