طراحی اولیه ی یک سامانه تمرکز میدان روی بدن به وسیله آرایه آنتنی

نام نویسنده:مینا سلیمان

تاریخ انتشار:بهمن 1395

دریافت فایل کامل گزارش:bioelectromagnetics-report

موضوع پروژه ایجاد طراحی اولیه ی یک سامانه تمرکز میدان روی بدن به وسیله آرایه آنتنی و شبیه سازی آن با نرم افزار
cstبوده است. از این سامانه میتوان برای هایپرترمی و درمان سرطان استفاده نمود. در این روش، تمرکز میدان روی یک
نقطه در بدن، در حالیکه سطح توان در سایر نقاط را در حد مینیمم قرار میدهیم، میباشد. بنابراین به دنبال طراحی یک
آرایه آنتنی میباشیم که گین زیاد با پهنای پرتو کم به ما بدهد. یعنی دایرکتیویته آن بالا باشد. برای شبیه سازی از مدل
بدنی که در سایت قرار داده شده است استفاده میکنیم.
در این پروژه از 3رویه استفاده میشود. رویه اول استفاده از آنتن Linear traveling wave slotted
waveguideو SARتولیدی از آن در بدن میباشد. رویه دوم استفاده از آنتن Panel array of cylindrical dipol
with quarter wave balunsو مدل بدن میباشد. در رویه سوم تلاش شده است تا نتایج مقاله ] [1را که در آن یک
آرایه آنتنی متشکل از subarray 4که در هر کدام 3آنتن corrugated tapered slot antennaقرار گرفته است
استفاده شده که این آرایه اطراف بافت سینه قرار میگیرد. برای شبیه سازی بافت سینه از مقاله ] [2استفاده شده است و
کدهای روابط در متلب زده شده است و به import ، cstگردیده است و لایه های مختلف بافت سینه به همراه یک تومور
سرطانی در آن مدل شده است. حال طبق نتایج مقاله که در آن بهینه سازی انجام داده است زیرآرایه 1غیر فعال میشود
و دامنه و فاز هر یک از آنتنهای دیگر آرایه اینگونه مشخص میگردند
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *