استاندارد تشعشع امن در تراهرتز

تخمین نظری حدود مجاز تشعشع در تراهرتز بر اساس ملاحظات ریزحرارتی

استانداردهای حفاظت تشعشعی در باند تراهرتز هنوز به طور کامل تدوین نشده‌اند. علّت این امر احتمالاً اندک بودن موارد تولید و کاربرد این فرکانس‌ها در صنعت و پزشکی بوده است. استفاده روزافزون از امواج تولید شده در این فرکانس‌ها نگرانی‌های جدیدی را نسبت به امکان آثار نامطلوب تشعشع کنترل نشده برانگیخته و تدوین استانداردهای لازم را الزامی ساخته است. در استانداردهای رایج تشعشع امن، تنها آثار حرارتی در فرکانس‌هاب بالا در نظر گرفته می‌شوند. تحقیقاتی که در دهه‌های اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد که آثار غیرحرارتی و ریزحرارتی نیز بایستی در استانداردها لحاظ شوند. در این زمینه تحقیقاتی ما یک چارچوب نظری برای تعیین حدود مجاز تابش بر اساس آثار ریزحرارتی  بنا می‌کنیم. اولین مقاله این حوزه در مرجع ذیل قابل مطالعه است:

M. Saviz, O. Spathmann, J. Streckert, V. Hansen, M. Clemens, R. Faraji-Dana, Theoretical Estimations of Safety Thresholds for Terahertz Exposure of Surface Tissues, Terahertz Science and Technology, IEEE Transactions on , vol.3, no.5, pp.635-640, Sept. 2013. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6528026&isnumber=6584905

Abstract: This paper contributes to the topic of radiation safety in the THz band by providing theoretical estimations of the permissible incident power densities over 100 GHz-10 THz. Microthermal absorption has been characterized and a worst-case analysis has been done to provide thresholds for the tissue-internal electric field strength at THz frequencies. Dielectric models for the skin and the cornea of the eye as exposed surface tissues have been constructed and used to estimate the corresponding thresholds for incident power densities. The findings of this study shall be useful as a new theoretical framework for future studies related to THz radiation safety and regulation.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *